Sulejman i Sanja Silić proglašeni krivim u predmetu Fikret Abdić i drugiU predmetu Fikret Abdić i dr. Kantonalni sud u Bihaću donio je prvostepenu presudu, a nakon što je tužilaštvo pristalo zaključiti sporazum o priznanju krivnje, kojom je oglasio krivim Silić Sulejmana zbog produženog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom Povreda ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti, a Silić Sanju zbog krivičnog djela Povreda ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Optuženom Silić Sulejmanu izrečena je kazna zatvore u trajanju od 1 (jedne) godine, sporedna novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM, te sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva rukovodećeg državnog službenika u trajanju od 10 godine, dok je Silić Sanji izrečena uvjetna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci sa rokom kušnje od 1 godine, sporedna novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM i sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva ili djelatnosti namještenika u Službi za katastar Općine Velika Kladuša u trajanju od 5 godina.

Podsjećamo optužnicom ovog Tužilaštva Silić Sulejman se teretio da je zajedno sa Abdić Fikretom, Kajtezović Selimom i Pajazetović Fikretom pribavio korist projektnom birou S.E.N.S.S.A. d.o.o. Velika Kladuša u vidu zaključenja većeg broja ugovora o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije i usluga nadzora za Općinu Velika Kladuša bez provođenje odgovarajućeg zakonom propisanog postupka javne nabavke i obezbijeđenja konkurentnosti drugih potencijalnih ponuđača koji se bave istom djelatnošću. Optuženi je bio stvarni vlasnik projektnog biroa S.E.N.S.S.A. d.o.o. Velika Kladuša dok su faktički vlasnici bili Grahović Hašim i Galijašević Fatma, pa je optuženi zajedno sa svojom suprugom Silić Sanjom namještenicom u katastru nekretnina Općine Velika Kladuša, a djelujući kao rukovodeći državni službenik Općine Velika Kladuša kroz kontakte sa strankama preporučivali strankama isključivo taj projektni biro za izradu geodetskih usluga uslijed čega su privredna društva „E-Konstrukter“ d.o.o. Velika Kladuša i „AMG-Projekat“ d.o.o. Velika Kladuša stavili u neravnopravan položaj u pogledu uvjeta rada i vršenja prometa usluga.

U ovom predmetu su ranije sporazum o priznanju krivnje zaključili i Grahović Hašim, Galijašević Fatma, Pajazetović Fikret, te Kajtezović Selim uslijed čega će se postupak voditi samo protiv optuženog Abdić Fikreta po 4 tačke optužnice, a statusna konferencija na kojoj će se odrediti dinamika izvođenja dokaza zakazana je za 30.11.2021. godine,saopćeno je iz Tužilaštva USK.

uskinfo.ba

Odgovori