SRETAN VAM DAN DRŽAVNOSTI BiH

DOMOVINA

Zar je grijeh što volimo
Ovu svoju zemlju?!
Zar je malo krvi proliveno
Da bi smo mogli živjeti dostojanstveno
Uživajući u ljepotama
Naše lijepe Bosne?!
Zar je ovo demokratija
Za koju smo se borili,
Za koju živote dadoše heroji
Čija su imena odavno zaboravljena?!
Zar je grijeh mrziti protuhe,
Ratne profitere i domaće izdajnike
Koji braniše svoja ognjišta
Hiljadama kilometara daleko?!
Koji prolijevaše suzu
Za svojom djedovinom
Jedino kada su bili pijani!
Kojima je jedina opasnost bila
Da ih ne vrate u Bosnu
I da ih tramvaj ne pregazi!
Zar je grijeh prezirati one
Koji su za vrijeme rata
Umjesto paket
Slali video kasete i fotografije
Bestidno pokazujući
Svoje debele trbuhe?!
Zar je grijeh mrziti one
Koji bi sutra prodali
Ovu našu pustaru
Za sitan novac
A danas su njeni vladari
Smijući nam se u lice?!
Zar je grijeh mrziti one
Koji iskoristiše rat
Za svoje bogatstvo
Kojim, kao sa magičnim ključem
Širom otvaraju sva vrata,
Bez kucanja?!
Zar je greška i grijeh
Mrziti i prezirati sve one
Koji im ta vrata
Širom otvaraju?!

Zar je grijeh voljeti svoju domovinu?!

Walter …

Odgovori