𝟖. 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐄𝐋𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 & 𝐌𝐈𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐔𝐌 𝐔 𝐁𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐃𝐔

Beogradski turistički & MICE forum, odrĹžan 23. i 24. novembra, okupio je vodeće turističke djelatnike i novinare sa prostora EX YU, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije, a učesnici foruma su bili predstavnici iz drĹžavnih institucija pomenutih drĹžava, gdje je ispred Nacionalnog parka “Una” učesnik bio direktor Amarildo Mulić, kao i ispred asocijacije Parkovi Dinarida koji okupljaju 98 zaĹĄtićenih područja regiona sa sjediĹĄtem u Podgorici – CG.

U fokusu je bila tema 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐎𝐕𝐈 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐎 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐑𝐀𝐙𝐕𝐎𝐉𝐀 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂̌𝐊𝐄 𝐏𝐎𝐍𝐔𝐃𝐄.

𝐀 𝐳𝐚𝐤𝐥𝐣č𝐚𝐤 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐮𝐬𝐢𝐣𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐮 𝐤𝐥𝐣𝐮č𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐣𝐞č𝐢: 𝐒𝐀𝐑𝐀𝐃𝐍𝐉𝐀, 𝐎𝐃𝐑Ž𝐈𝐕𝐈 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐙𝐀𝐌, 𝐀𝐔𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈Č𝐍𝐎𝐒𝐓, 𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐳𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢č𝐤𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 – 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐧𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐧𝐞.

Privatni sektor je prepoznao potencijal ovakvih i sličnih događaja, kao i njihov glavni cilj, a to je da doprinese podizanju nivoa turističkih usluga i da se podstakne inovativnost u turističkoj privredi – za novi kvalitet u turizmu, turističkim kolektivima iz zemalja regiona.

Svi smo mi zajedno jedna turistička destinacija kada se predstavljamo i nastupamo na svjetskim tržištima. 🤝

Odgovori