✅ Press konferencija Kluba poslanika SDA u Skupštini USK

❓Da bi dobili jasnu sliku rezultata Vlade Unsko-sanskog kantona čelnici NES-a i SDP-a Nermin Ogrešević i Nermin Nikšić su trebali razgovarati sa nezaposlenim demobilisanim borcima u našem kantonu, čija je egzistencijalna naknada neredovna i upitna za ostatak godine.

❗Pored toga, da su obratili pažnju na reakcije sindikata osnovnog, predškolskog i srednjeg obrazovanja koji pozivaju Skupštinu Kantona u pomoć navodeći da Vlada ne poštuje obaveze predviđene kolektivnim ugovorom, prosvjetne radnike degradira u odnosu na ostale budžetske korisnike, odbija bilo kakav dijalog sa predstavnicima sindikata i privodi redare protestne šetnje organizirane u oktobru, znali bi da je narativ koji plasiraju o uspješnoj Vladi USK, njenim korektnim rezultatima i stabiliziranim budžetom potpuno neutemeljen. Budžet Kantona preživljava zahvaljujući sredstvima sa federalnog nivoa i osiguranim projektima Vlade FBiH, što ne podržavaju kadrovi NES-a i SDP-a.

📄📖 Eskalacija problema u obrazovanju očekivani je ishod odnosa vladajuće strukture prema ovom resoru u protekle tri godine: izmjene svih zakona koji tretiraju oblast obrazovanja, opstrukcije redovnih procesa na Univerzitetu u Bihaću kroz smjenu, a nakon toga i neimenovanje upravljačke strukture, politizacija Ministarstva i mobing nad uposlenicima na što je nedavno reagirao i Sindikat državnih službenika i namještenika FBiH, povećanje boda za obračun plate svim budžetskim korisnicima osim uposlenicima u obrazovanju, organizacija popravnih ispita suprotno procedurama, a po zahtjevu politički instaliranih školskih odbora i usvajanje Pravilnika o prijemu u radni odnos, koji u suštini dominantno vrednuje političku podobnost kandidata. Predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Razima Halkića pozivamo da u što kraćem roku ispoštuje zaključak Kolegija i sazove tematsku sjednicu Skupštine na temu izgradnje novog objekta 🏥 Doma zdravlja Bihać, koja je najavljena prvo za septembar, a nakon toga za kraj novembra.

❗Pored toga, veliki broj građana očekuje i da se na dnevnom redu Skupštine nađu izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji USK, koje smo uputili u proceduru, kako bi se zaustavilo rigidno kažnjavanje vlasnika oružja zbog bezazlenih propusta poput kašnjenja sa upućivanjem zahtjeva za produženjem dozvole za posjedovanje i nošenje oružja.

SDA USK 🟢🔵🔴⚜

(Saopštenje)

Odgovori