NASILJE I PREVENCIJA: U USK SVE PRISUTNIJE SEKSUALNO NASILJE NAD ŽENAMA I MALOLJETNICIMA


Udruženje „Žene sa Une“ , koje vodi i Sigurnu kuću, vrlo često putem SOS telefona dobiva poziv putem kojeg žrtve nasilja traže pomoć…BIHAĆ, 9. decembra – Koordinacioni tim u borbi protiv nasilja u porodici, održao je redovni sastanak, na kome su razmatrani dosadašnji podaci o ovoj negativnoj pojavi, te buduće aktivnosti prevencije. Ekonomsko, seksualno, psihičko i fizičko nasilje, pojave su prisutne na području USK. Tako je 2019. prijavljeno 170 slučajeva nasilja u porodici, prošle 147, dok su ove godine zaprimljena dva slučaja više.

Među njima, najprisutnije je seksualno nasilje nad ženama i maloljetnicima, među kojima su i dječaci. Udruženje „Žene sa Une“, koje vodi i Sigurnu kuću, vrlo često putem SOS telefona dobiva poziv putem kojeg žrtve nasilja traže pomoć. Teško stanje, kažu nam uzrokovano je ekonomskim neprilikama i pandemijom koronavirusa, ali je pored USK, prisutno širom BiH.

Žrtve seksualnog nasilja su također i djeca u pokretu. Jedan od teških oblika nasilja je bludničenje nad maloljetnicima unutar porodice ili bližeg okruženja. Prisutna je nažalost i pojava pornografije, a kako bi stupili u kontakt s maloljetnicima, počinioci se koriste lažnim profilima na internetskim mrežama. Koordinacioni tim čine predstavnici Vlade USK, odnosno Ministarstva zdravstva i unutrašnjih poslova, Tužilaštva, Centara za socijalni rad, udruženja „Žene sa Une“ i medija. Svi su se složili da nadležne institucije imaju dobru saradnju i da aktivno rade na pomoći žrtvama, te procesuiranju počinilaca.

Autor: RTV USK | Cenzura.ba |

Odgovori