Elvedin Dedić: “VRIJEME JE DA O NEKIM STVARIMA OTVORENO RAZGOVARAMO”

Slika ispod je najbolji odraz sveukupnog stanja u zdravstvu Unsko-sanskog kantona. U poslijeratnom periodu zdravstveni sistem nikada nije raspolagalo sa više finansijskih sredstava (preko 100 miliona KM na godišnjem nivou), a da istovremeno zdravstvena usluga nikada nije bila na lošijem nivou nego što je to sada.

Poseban paradoks čini se predstavlja pojava da građani sve više na ostvarenje pojedinih zdravstvenih usluga (nalazi, specijalističke pretrage) čekaju i nekoliko mjeseci, a da s druge strane te iste nalaze i specijaističke usluge u privatnim ordinacijama mogu dobiti odmah. I prije nego neko pomisli da je ovaj tekst poziv na linč privatnih ordinacija ili poliklinika, želim ukazati na potrebu, ne njihovog gašenja nego isključivo uključenja u sistem zdravstvene zaštite.

Zar je problem uvezati privatne ordinacije i poliklinike u sistem zdravstvene zaštite i obezbijediti da svako osigurano lice svoju zdravstvenu zaštitu može ostvariti u onoj ordinaciji ili poliklinici i kod onog liječnika u kojeg ima najveće povjerenje?

Vrijeme je da o nekim stvarima otvoreno razgovaramo!

#RadZaGrad #PokretPoMAK #ReformaZdravstva #ElvedinSedic

Odgovori