VLADA FBIH PREDLOŽILA KANTONIMA UVOĐENJE PRAVILA VPT


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naredila je kantonalnim vladama, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini te da, u skladu s procjenom rizika, uvedu pravilo VPT (Vakcinisan/prebolio/testiran),  uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz Vlade FBiH su naveli da je Krizni štab FMZ-a zadužen da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila VPT za područje kantona, te da ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT, o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

“Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih”, naveli su iz Vlade.

Kako je saopšteno, ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

“U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa”, saopštili su iz Vlade FBiH.

Prijetnja zdravlju opće populacije i dalje visoka

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 49. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata. Na bolničkom liječenju trenutno je 571 oboljelih od Kovida-19, od kojih je 34 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 87,2 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani. U protekloj sedmici zabilježeno je 108 smrtnih slučajeva zbog Covida-19.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 103,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Posavskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnoherecegovačkom kantonu.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.017.625 vakcina protiv Covida-19, od čega se na prvu dozu odnosi 530.346 (29,45 posto), na drugu 473.657 (26,30 posto), te na treću 13.622 (0,76 posto).

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti virusa koje izazivaju zabrinutost, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv Kovida-19, kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, koje se naročito očekuje u prazničnom periodu krajem godine, Krizni štab FMZ-a procjenio je da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka.

Autor: BHRT | Cenzura ba |

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.