Održan prvi bilateralni sastanak o upravljanju velikim zvjerima između predstavnika BIH i Hrvatske

Mostar, 21.12.2021. Aktivnosti vezane za osnivanje Dinarske platforme za prekogranično upravljanje velikim zvjerima (medvjed, vuk i ris) na nivou populacija, a koja pored Bosne i Hercegovine okuplja još sedam zemalja na čijem teritoriju se protežu Dinaridi, nastavljene su bilateralnim sastankom koji je u protekla dva dana održan u Mostaru.

Nakon što je prošlog mjeseca u Ljubljani održana prva Međunarodna konferencija Dinarske platforme, voditelji ovog procesa organizacije adelphi research GmbH i Carnivora Magna financijski podržani od strane Njemačke agencije za zaštitu prirode, organizirali su sastanak predstavnika nadležnih ministarstava iz BIH i Hrvatske. Naime, jedan od zaključaka sastanka u Ljubljani je da se tokom zimskog perioda održi više bilateralnih sastanaka predstavnika zemalja članica Platforme koji međusobno graniče. Sastanak u Mostaru je prvi u nizu takvih.

Na ovom sastanku su pored organizatora učestvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Veterinarskog fakulteta Sarajevo, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša FBIH, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS i Nacionalnog parka Una, a iz Hrvatske predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Cilj ovog sastanka prvenstveno je bio da se nadležne institucije iz oba entiteta u Bosni i Hercegovini upoznaju o razlozima i potrebi osnivanja Platforme na nivou populacije i zajedničkog upravljanja sa velikim zvijerima, kao i osnivanja povjerenstva za velike zvijeri i interventnog tima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine obzirom da su ove aktivnosti u većoj mjeri provedene u Republici Srpskoj. Pored iniciranja prekogranične suradnje u upravljanju velikim zvijerima koja na nivou Platforme ne postoji nikako ili u nedovoljnoj mjeri, osim u slučaju Hrvatske i Slovenije, donošenje i usklađivanje protokola za praćenje za sve tri vrste je jedan od važnih zadaća Dinarske paltforme.

Svoja iskustva su prenijeli gosti iz Hrvatske te ponudili punu podršku i pomoć kolegama u Bosni i Hercegovimni u predstojećim aktivnostima kako bi na osnovu njihovih stečenih znanja i iskustava te primjera dobre prakse ubrzali aktivnosti koje slijede i samim tim izbjegli poteškoće i greške u svom radu.
Zaštita populacija medvjeda, vuka i risa kao i njihovih staništa na području Dinarida vrlo je bitna. Njihov uticaj na ekosistem je veliki, a njihova uloga veoma je značajna i o tome javnost nije dovoljno upoznata. Zato će vidljvost svih planranih aktivnosti Platforme i budućih projekata biti vrlo važna, kao i edukacija stanovništva i interesnih skupina.
Zato moramo zajednički upravljati i zaštititi velike zvijeri, a to je ujedno i zajednička obaveza zemalja iz Platforme koje su u procesu proširenja Europske unije i imaju status kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo, pored Hrvatske i Slovenije koje su članice.
TEKST: HaRis Hadžihajdarević

Odgovori