Ministar Dedić: Izgradnja zaobilaznice u Bužimu podržana od Vlade FBiH s 1.050.000,00 KM


Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost na rebalans plana poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo kojim su planirana sredstva u iznosu od 1.050.000,00 KM za nastavak izgradnje zaobilaznice u Bužimu.

“Razumijevanje i podršku viših nivoa vlasti u proteklih nekoliko godina pratila je efikasna općinska administracija na realizaciji ovog projekta. U ovoj godini planiramo osigurati dodatnih 1,6 miliona KM za završetak zaobilaznice u Bužimu, kojim ćemo osigurati preduslove za daljnji razvoj ove općine”, kazao je ministar u Vladi FBiH Šemsudin Dedić.

Za Bužimsku zaobilaznicu s nivoa Federacije BiH osigurano je oko 6,3 miliona KM od čega 5,2 miliona KM za radove i nadzor i oko 1,1 milion KM za eksproprijaciju zemljišta a jedan od najaktivnijih zagovornika izdvajanja sredstava za ovaj ali i druge projekte na području Unsko-sanskog kantona je, bez sumnje, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.

Načelnik općine Bužim Mersudin Nanić ističe kako je danas sretan da može podijeliti ovu informaciju sa svim Bužmljankama i Bužimljanima koji više od dvadeset godina čekaju na završetak ovog projekta.

“Svjedoci smo da nakon uređenja Trga Alije Izetbegovića i izgradnje kružnog toka radovi napreduju i na izgradnji zaobilaznice Iako smo tokom gradnje nailazili na prepreke i određene probleme sve se rješavalo bez zastoja, od ugradnje instalacija za javnu rasvjetu i drugih potrebnih instalacija elektrodistribucije i telekom operatera do sanacije samog korita Bužimnice. Radovi traju i danas, a iznos od milion maraka Federalne direkcije cesta predviđen je za nastavak izgradnje zaobilaznice od Sportske dvorane do samog izlaza kod ’Autokontakta’. Vjerujem da će ove godine biti urađena većina radova i da će Bužim konačno imati izgrađenu zaobilaznicu, riješeno pitanje sigurnosti saobraćaja i daljnjeg razvoja općine“, kazao je Nanić.

Odgovori