Premija zdravstvenog osiguranja i ove godine iznosi 20 KM

Počela je uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu u Unsko-sanskom kantonu, koja kao i ranijih godina iznosi 20 KM po osiguranom licu.


Uplata premije nije zakonska obaveza, ali osiguranicima nudi niz pogodnosti, odnosno uplatom premije oslobađaju se obaveze plaćanja participacije prilikom korištenja određenog broja usluga zdravstvene zaštite tokom jedne kalendarske godine. Plaćanja premije oslobođene su određene kategorije stanovništva, među kojima su porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi prema procentu invalidnosti, demobilisani borci, zatim korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite, raseljena lica, oboljeli od progresivnih nervno-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks-skleroze, te lica kojima je izvršena transplatacija bubrega i lica koja su donori bubrega. Plaćanja premije oslobođeni su i bosanskohercegovački penzioneri čija ukupna penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku, zatim djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu ako ih osigurava Centar za socijalni rad i učenici do navršenih 18. godina života ako ih osigurava nadležni organ kantona, kao i lica nakon navršenih 65 godina života koja su osigurana preko Centra za socijalni rad.

Premija se može uplatiti do kraja mjeseca aprila i vrijedi za kalendarsku godinu. Nakon isteka propisanog roka za plaćanje premije, ista se može uplatiti jedino za novorođenu djecu i lica koja prvi put stiču status osigurane osobe na području Unsko-sanskog kantona. Rok uplate premije za novorođenu djecu je 60 dana od dana rođenja, a za lica koja prvi put stiču status osigurane osobe je 30 dana od momenta sticanja statusa osiguranja.

Odgovori