Bihać predstavio nove mehanizme borbe protiv korupcije


Gradska vijećnica Grada Bihaća bila je domaćin prezentacije saradnje ove lokalne zajednice sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”, koji provodi UNDP uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.
“Grad Bihać je kao učesnik projekta u toku realizacije u saradnji sa UNDP donio uputstvo o načinu postupanja po prijavi korupcije u Gradskom organu uprave, te su izrađeni Pravilnik o javnim nabavkama, Smjernice za proaktivnu transparentnost i vodiči u vezi sa primjenom etičkog kodeksa izabranih zvaničnika i etičkog kodeksa državnih službenika”, kazala je Dijana Bišćević, pomoćnica Gradonačelnika.

U toku same prezentacije u šalter sali Gradskog organa uprave vršila se podjela vodiča kojima se želi upoznati javnost o načelima kojih se moraju pridržavati državni službenici odnosno izabrani zvaničnici u obavljanju poslova i obnašanju funkcije, šta to predstavlja zloupotrebu položaja, sukob interesa, kome se može podnijeti pritužba na rad državnog službenika i izabranog zvaničnika te koje su mjere/kazne koje se mogu izreći ukoliko je pritužba osnovana.

„Ponosni smo što smo jedna od 12 jedinica lokalne samouprave koja je uzela učešće u ovim aktivnostima. Naš je cilj osigurati dodatne mjere borbe protiv korupcije i netransparentnosti, te pokazati da je Bihać otvoren grad i grad u kojem nema tolerancije na korupciju. Zajedno sa UNDP-om i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, unaprijedili smo mehanizme u pogledu transparentnosti, odgovornosti, integriteta, te smo osnažili naše kapacitete za uspješno suprostavljanje korupciji“, zaključila je Bišćević.
IZVORcazin.ba

Odgovori