USK
Evo gdje i kad narednih dana u USK neće biti strujePodružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

BOSANSKA KRUPA

Dana 19.03.2022. godine

od 13:00 do 14:00 sati trafopodručja: Crnkići

od 08:00 do 11:00 sati trafopodručja: Jezerski Centar

CAZIN

Dana 19.03.2022. godine

od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Huremagići 2, Polje 2, Klupe,

Dana 21.03.2022. godine

od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Gnjilavac 2

od 08:30 do 15:30 sati trafopodručja: Huremagići 2, Polje 2, Klupe, Pjanići 1 i 2, Krndija 1 i 2

Dana 22.03.2022. godine

od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Vodovod Vignjevići

VELIKA KLADUŠA

Dana 21.03.2022. godine

od 13:30 do 16:00 sati trafopodručja: Niz

BIHAĆ

Dana 19.03.2022. godine

od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Biro, Dom Kulture

BOSANSKI PETROVAC

Dana 21.03.2022. godine

od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Smoljana 2

od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Kapljuh 1

Dana 22.03.2022. godine

od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Vođenica 2, Vođenica 3

IZVORcazin.net

Odgovori