SJEĆANJE NA PRVOG KOMANDANTA PATRIOTSKE LIGE BIHAĆ

Ibrahim – Ibro Dizdaric rođen 06.09.1937.god. u Bihaću naselje Vinica,
Umro je 18.03.2003.god.

Ibrahim je osnovnu i srednju trgovačku školu završio u Bihaću. Radni vijek je proveo radeći u Unakomercu Bihać.
Početkom 90-ih godina među prvima zajedno sa dr. Iranom Ljubijankićem učestvuje u aktivnostima stvaranja incijativnog odbora za osnivanje SDA u Bihaću, pri čemu je izabran u prvi Izvršni odbor SDA Bihać. Koordinator ispred reonskog štaba sa općinskim štabovima P. L., član štaba TO Bihać, član Komande US OG-e i prvi Komandant Patriotske lige Bihać.

Najveća nepravda je zaboraviti doprinos mnogih pojedinaca tog za BiH i Okrug Bihać sudbonosno vremena.
Patriotska liga BiH danas postoji i djeluje kroz boračka udruženja i okupljena je u Savez boraca Patriotske lige BiH, svoj rad i aktivnosti provodi na očuvanju i njegovanju tradicija i čuvanju uspomena na protekli odbrambeno oslobodilački rat, obilježavanjem značajni datuma, čuvanju uspomena na naše prvake i vođe kao i poboljšanju statusni pitanja pripadnika Pl.

Neka mu je veliki rahmet i hvala za doprinos u odbrani jedine nam Bosne i Hercegovine.

Odgovori