✅ Održana 7. redovna sjednica Izvršnog odbora GO SDA Bihać

Izvršni odbor GO SDA Bihać je na 7. redovnoj sjednici održanoj 10. aprila 2022. godine u Bihaću razmatrao aktuelnu političku situaciju na području Grada Bihaća, te imenovao izborni štab za koordinaciju provođenja predstojećih izbora za savjete mjesnih zajednica. Važno je naglasiti da je i dalje prisutan trend porasta članstva u redovima Gradske organizacije SDA Bihać, a u prilog tome govori činjenica da je i na ovoj održanoj sjednici donesena odluka o prijemu za nova 42 člana.

Izvršni odbor pozdravlja aktivnosti predsjednika i članova mjesnih odbora na terenu, čiji predan i kontinuiran rad je u velikoj mjeri zaslužan za prijem novih članova SDA Bihać.

Odgovori