Bihać

Održana Redovna skupština Lovačke organizacija “Bihać”Na današnjoj sjednici skupštine Lovačke organizacije Bihać su razmatrana planska dokumenata, izvještaj o radu i fanansijski izvještaj za 2021, te planska dokumenta za 2022. godinu.U vrlo korektnoj i sportskoj atmosferi su detaljno razmotrena sva planska dokumenata i jednoglasno usvojena.

Nadzorni odbor je temeljito pregledao svu finansijsku dokumentaciju i pohvalno se izrazili da je sve urađeno u skladu sa pozitivnim i zakonskim normama .

Odgovori