✅ Delegacija GO SDA Bihać predvođena sa potpredsjednikom SDA BiH Šemsudinom Dedićem i predsjednikom GO SDA Bihać dr. Emirom Šabićem prisustvovala je na obilježavanju 30. godišnjice prve pobjede ARBiH Bugar 92′Polaganjem cvijeća na mezarju i šehidskom turbetu Pećina, odata je počast najzaslužnijim za slobodnu BiH. Kako je istaknuto, 12. juna 1992. godine, pripadnici TO Vrsta u sadejstvu sa pripadnicima MUP-a Bihać organizirali su prvu borbenu akciju s ciljem izlaska na državnu granicu sa Hrvatskom u reonu Bugara.

Pod komandom majora Adila Bešića, pripadnici TO Vrsta ostvarili su prvu pobjedu nad daleko nadmoćnijim agresorskim srpskim snagama, a u toku borbenih dejstava poginuo je pripadnik čete Gata, Arif Hasanagić.

Tim povodom, upriličeno je učenje Jasina i prigodni školski program na šehidskom turbetu Pećina, te je i na taj način iskazano poštovanje prema najboljim sinovima BiH.

Odgovori