Gorica Bukić, direktorica Radija USK i polaznica II modula Novinarske akademije 2022✍️🎓

🎯Novinarska akademija u sebi nosi višeznačni informativno -edukativni aspekt. Obnavljaju se stečena iskustva u praksi, prate promjene koje se dešavaju u samoj struci ali i svijetu. Proširuju se profesionalni vidici i sklapaju nova prijateljstva koja prerastaju u dobru i kvalitetnu saradnju. Organizacija je na visokom nivou a predavači izuzetnog znanja koje će posebno pomoći mladim studentima, novinarima početnicima kao i nama koji smo višedecenijski urednici i novinari 🎯 ✍️

#NovinarskaAkademija2022 👩‍🎓🧑‍👩‍🎓 je održana na Boračkom jezeru kod Konjica uz podršku #AmeričkaAmbasadauBosniiHercegovini.
⬆️📌U fokusu praktične edukacije polaznika Akademije 🎓 bile teme: jačanje mira, tolerancije i stabilnosti u post – ratnim društvima, poštivanje žrtava i njihovog dostojanstva, standardi diversity reporting -a, tranzicijska pravda i njeni elementi koji se primjenjuju u BiH, kodeksi novinarske etike i suočavanje sa prošlošću, itd ⬆️📌✒️

#BHNovinari #Edukativnikamp #Boračkojezero

Odgovori