Na jučerašnji dan je rođen Mehmed Alagić, jedan od najvećih sinova Bosne


General Armije R BiH Mehmed Alagić bio je komandant Operativne grupe (OG) Bosanska krajina, zatim komandant 3. korpusa Armije RBiH, pa nakon toga komandant 7. Korpusa ARBiH, gdje je i unaprijeđen u čin generala. Rođen je na današnji dan u Fajtovcima 1947. godine. Neka mu je vječna slava!

General Armije R BiH rahmetli Mehmed Alagić rođen je u selu Fajtovci kod Sanskog Mosta 8. jula 1947. godine od majke Fermane (rođena Cerić) i oca Redže. Osnovnu školu završava u rodnom Fajtovcu.

Konkuriše na Vojnoj akademiji u Beogradu, gdje je i primljen. Nakon dvije godine opće akademije odlazi u Banja Luku na smjer oklopno-mehanizovanih oružja.

Vojnu školu završio je u Banjoj Luci 1970. godine, a kasnije je predavao i bio načelnik Škole rezervnih oficira, također u Banjoj Luci.

Godine 1986. po završetku studija na visokoj vojnoj školi za starješinski kadar (Komandno-štabna škola), Mehmed Alagić je postao časnik za operativne poslove 36. mehanizirane brigade.

Za vrijeme boravka u Banjoj Luci, doživio je dva zemljotresa koja su mu, kako je rekao u svojim ratnim memoarima, poslužili kao najbolja priprema za rat: organiziranje, snalažljivost i odlučnost bile su odlike generala Alagića, jednog od najboljih sinova Bosne.

U Subotici je bio glavni operativac u brigadi, koja je slovila za jednu od najjačih u JNA. Posljednu prekomandu dobio je u Zrenjanin gdje je načelnik štaba jedne pješadijske brigade koja je bila u sastavu Novosadskog korpusa, a 27. februara 1991. godine vraća se u Banja Luku i napušta JNA u činu potpukovnika.

U Banjoj Luci je uhapšen u augustu 1992. godine i prebačen u zatvor u Sanski Most. Pušten je iz zatvora na intervenciju generala Milana Uzelca i uz pomoć Jordanskog bataljona UN-a. Preko Bosanske Gradiške prebačen je u Zagreb, gdje se javio dobrovoljno da ide u Bosnu kao borac.

1. novembra 1993. godine imenovan je za zapovjednika Trećeg korpusa Armije RBiH i na tom položaju je ostao do 26. februara godine kada je preuzeo dužnost zapovjednika novoosnovanog Sedmog korpusa Armije RBiH.

Prije svega, ostat će upamćen kao ratnik koji je komandirao operacijom oslobađanja Vlašića. Borci Sedmog korpusa u sadejstvu sa jedinicama Trećeg i Prvog korpusa, te Gardijske brigade Armije RBiH, u veličanstvenoj operaciji Domet 1, oslobodili su najviši vrh Vlašića, radio-relejno čvorište na Paljeniku, visoku 1.933 metra, 23.marta 1995.godine, za koju su generali evropskih armija govorili da je neosvojiva. Bila je to jedna od najpoznatijih i najznačajnijih pobjeda Armije RBiH, koja se i danas proučava na vojnim akademijama u svijetu.

Sedmi i peti korpus Armije RBiH, pod zapovjedništvom generala Atifa Dudakovića i Mehmeda Alagića, oslobodili su Sanski Most u noći s 9. na 10. oktobar 1995. godine.
IZVORcazin.net

Odgovori