Nastavak izgradnje II faze radova na devijaciji puta Petog korpusa

   1. Stručnjaci potvrdili-Nakon ovakvog vaskularnog čišćenja, hipertenzija nestaje uz još 9 drugih “neizlječivih” bolesti
    Samo 65 kvadratnih metara u privatnom vlasništvu uzrok je blokade izgradnje ll faze radova na devijaciji puta Petog korpusa, koje izvode Ceste Federacije.

    Nakon godinu dana zastoja u narednom periodu radovi bi trebali biti nastavljeni.


    Konačnu odluku o tome donijet će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa zahtjevom za ulazak u posjed, čime bi se omogućio nastavak radova eksproprijacije Cestama Federacije na ovoj putnoj komunikaciji.

    Inače, Svjetska banka finansira ovaj projekt sa dva miliona maraka, a rok za utrošak sredstava je 30. novembar ove godine.
  2.  

Odgovori