Pare danas na računima građana


Nakon sto je Vlada FBiH zaprimila od JP Aerodrom Bihać Sporazume o naknadi i prenosu vlasništva za potpisane nekretnine na području aerodrom Bihač zaključno sa 31.08.2022.godine a koje su prošle zakonsku provjeru, Vlada FBiH je dana 19.09.2022.godine doznačila za ove Sporazume novac. JP Aerodrom je po automatizmu danas isplatio iznos od 1.081.582,80 KM prema potpisnicima.

Sporazuma o naknadi i prenos vlasništva. Od ukupnog broja po Javnom pozivu od 05.08.2022. JP Aerodrom Bihać se do sada javilo oko 60% u vezi navedenog Sporazuma gdje smo zaključilo oko 32 % Sporazuma za one nekretnine koje su usaglašene katastarski i gruntovno i na kojima nema spornih zabilježbi.
Za one katarske čestice na kojima ima odstupanja katastarski i gruntovno i na kojima treba sprovesti ostavnsku raspravu da će iste ce po završetka procesa usaglasšenja resorna služba grada Bihaća pripremiti Sporazum. Za jedan dio parcela iz ovog Javnog poziva podnešeni su zahtjevi za cjepanje nakon dobijene saglasnosti od stane vlasnika nekretnina da bi se stvorili uvjet za Sporazum.

Ono što je bitno napomenuti da je novac osiguran od strane Vlade FBiH za nastavak procesa eksproprijacije i da sa zaokruženjem ovog dijela faze eksproprijacije imati površinu oko 520.000m2 sto je dovoljno da se izgradi sva potrebna infrastuktura a ostatak zemljišta od 160.000 m2 ce služiti kao zaštitni pojas sukladno prvoj fazi aeronautičke studije..Izvor:uskvijesti.ba

Odgovori