Na jučerašnji dan, 4. novembra davne 1942. godine, partizanske snage na čelu sa Kostom Nađem oslobodile su Bihać od fašističkih okupatora.

Bitka za grad trajala je od 2. do 4. novembra 1942., i nastavila se nastupnim maršem jedinica NOVJ-a protiv ostataka razbijenih jedinica i demoralisanih okolnih garnizona. Razbijen je ustaški 4. djelatni stajaći “sdrug” (brigada) i dijelovi 12. domobranske pješačke pukovnije.

Ovo je bila jedna od najvećih u dugom nizu pobjeda NOVJ-a nad snagama NDH koje su uzdrmale NDH i veoma ograničile domen važenja njenih ustanova.

Osvajanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji, Lici, Kordunu i na Baniji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna u kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, poznata kao Bihaćka republika ili Titoland (po Nijemcima).

Oslobođeni Bihać postao je vojno, političko i kulturno središte Narodnooslobodilačkog pokreta.

Važno je napomenuti, da je ukupna površina Bihaćke republike iznosila je oko 50.000 km2 te je kao takva bila veća nego današnja Belgija, Holandija ili Švicarska, i kao takva je činila najveću slobodnu teritoriju u Europi u Drugom svjetskom ratu.

Njena širina na pojedinim dijelovima varirala je od 40 do 70 km, dok je u dužini dosezala do 250 km. Partizani su na području Bihaća uspjeli ustanoviti vlastiti sistem civilne vlasti u formi narodnooslobodilačkih odbora, a do političkog ozvaničenja došlo je uspostavljanjem Antifašističkoga vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).

By ibro

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com