NOVI ŽIVOT

Ja sam rukama zaklanjao oblake
da nebo ne prokišnjava.
Od lišća sam pravio čamce,
da ne nestanemo u potopima.
Sunce sam vukao bliže zemlji
da se ne smrznemo.

Zasadio sam sva polja žitaricama,
a livade i parkove cvijećem,
da ne gladujemo
i da se volimo.

Ogradio sam sve izvore bistre,
da žedni nismo.
Sakupio sve biljke svijeta
da se od bolesti liječimo.

Ja sam samo nevini plač
jedne novoradjene bebe,
zagledan u budućnost.

Rezak Hukanović

Odgovori