Kategorija: Nacionalni park Una

𝐔𝐍𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐀𝐆𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀Đ𝐄𝐍𝐈 𝐙𝐀 𝐄𝐊𝐎 𝐈𝐙𝐀𝐙𝐎𝐕 – 𝐙𝐚𝐛𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐤 „𝐙𝐞𝐤𝐨 𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐨č𝐢ć“

𝐔𝐍𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐀𝐆𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀Đ𝐄𝐍𝐈 𝐙𝐀 𝐄𝐊𝐎 𝐈𝐙𝐀𝐙𝐎𝐕 – 𝐙𝐚𝐛𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐤 „𝐙𝐞𝐤𝐨 𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐨č𝐢ć“ Posljednje dvije godine Unski smaragdi su u suradnji…

𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐍𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊 ‘𝐔𝐍𝐀’ 𝐒𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐒𝐓𝐀𝐕𝐈𝐎 𝐍𝐀 𝐌𝐄Đ𝐔𝐍𝐀𝐑𝐎𝐃𝐍𝐎𝐌 𝐒𝐀𝐉𝐌𝐔 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐙𝐌𝐀 𝐈 𝐒𝐄𝐎𝐒𝐊𝐎𝐆 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐙𝐌𝐀 𝐔 𝐊𝐑𝐀𝐆𝐔𝐉𝐄𝐕𝐂𝐔

𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐍𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊 “𝐔𝐍𝐀” 𝐒𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐒𝐓𝐀𝐕𝐈𝐎 𝐍𝐀 𝐌𝐄Đ𝐔𝐍𝐀𝐑𝐎𝐃𝐍𝐎𝐌 𝐒𝐀𝐉𝐌𝐔 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐙𝐌𝐀 𝐈 𝐒𝐄𝐎𝐒𝐊𝐎𝐆 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐙𝐌𝐀 𝐔 𝐊𝐑𝐀𝐆𝐔𝐉𝐄𝐕𝐂𝐔Protekle sedmice Nacionalni park “Una” se prvi…

𝟖. 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐄𝐋𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 & 𝐌𝐈𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐔𝐌 𝐔 𝐁𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐃𝐔

𝟖. 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐄𝐋𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 & 𝐌𝐈𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐔𝐌 𝐔 𝐁𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐃𝐔Beogradski turistički & MICE forum, održan 23. i 24. novembra,…

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐯𝐣𝐞𝐭𝐞 𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐭𝐮 𝐯𝐨𝐝𝐚𝐩𝐚𝐝𝐚 Š𝐭𝐫𝐛𝐚č𝐤𝐢 𝐛𝐮𝐤” 💡🎊

“𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐯𝐣𝐞𝐭𝐞 𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐭𝐮 𝐯𝐨𝐝𝐚𝐩𝐚𝐝𝐚 Š𝐭𝐫𝐛𝐚č𝐤𝐢 𝐛𝐮𝐤” 💡🎊Još jedna projektna ideja Nacionalnog parka “Una” danas je i realizirana. ✔️Svojim…

𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐍𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊 “𝐔𝐍𝐀” 𝐈 𝐌𝐉𝐄Š𝐓𝐀𝐍𝐈 𝐔𝐕𝐈𝐉𝐄𝐊 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐑𝐄𝐓𝐍𝐈 𝐈 𝐎𝐃𝐋𝐔Č𝐍𝐈 𝐔 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐈 𝐈 𝐎Č𝐔𝐕𝐀𝐍𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐄 🤝

𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐍𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊 “𝐔𝐍𝐀” 𝐈 𝐌𝐉𝐄Š𝐓𝐀𝐍𝐈 𝐔𝐕𝐈𝐉𝐄𝐊 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐑𝐄𝐓𝐍𝐈 𝐈 𝐎𝐃𝐋𝐔Č𝐍𝐈 𝐔 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐈 𝐈 𝐎Č𝐔𝐕𝐀𝐍𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐄 🤝 Protekla dva vikenda smo realizirali…