Grad Bihać na osnovu koncesije od korištenja vodnih dobara rijeke Une, tačnije HE Kostela, od rata do danas nije inkasirao niti jednu konvertebilnu marku.

Po Zakonu o eksploataciji prirodnih resursa-koncesija raspodjelom javnih prihoda općinama bi trebalo pripasti 60% sredstava uplaćenih Kantonu.
Unsko-sanski kanton ne ubire sredstva po osnovu koncesija budući da između Kantona i Elektroprivrede nije bilo zaključenog ugovora o koncesiji.
Ta prava bila su regulisana samo po pitanju posebnih vodnih naknada, i na osnovu PVN na godišnjem nivou za hidroelektranu “Una-Kostela”, koja proizvede oko 48.000 MWh elektrečne energije, Elektroprivreda uplati 48.000 KM. Od navedenog iznosa Unsko-sanskom kantonu pripada mizernih 21.600,00 KM, dok ostatak novca ide u Federaciju.

Odredjenom izmjenama Zakona o koncesiji USK stekle su se osnove za naplati koncesije id Elektroprivrede za postojeće dvije Hidroelektrane u gradu.
Danas se pred Vijećnicima GV Bihac našao i Prijedlog odluke o davanju sagladnosti na samoincijtivnu ponudu za dodjelu koncesije za korištenje postojecih objekata za proizvodnju električne energije sto su Vijećnici jednoglasno usvojili.

Nakon sto Gradsko vijeće dostavi predmetnu saglasnost pokrenut će se postupak dodjele koncesije.
Kako ABC saznaje Grad Bihac bi na osnovu ove koncesije inkasirao 100.000 KM jednokratno pri potpisivanju ugovora, te oko 10.000 KM mjesečno sto dovodi do cifre od oko 120.000 KM godišnje. Naravno, tačan iznos znat će se tek kada počne naplata, a ovisit će o količini proizvodnje električne energije u ovoj elektrani.
Ako hipotetički pogledamo ove iznose, doći ćemo do zaključka da je grad Bihać od završeta rata do danas izgubio skoro 3 miliona KM sredstava jer niko do sad nije pokrenuo rješavanje ovog problema i izborio se za sredstva koja gradu pripadaju.

JP Elektroprvreda Bihać planira i proširenje i rekonstrukciju HE Kostela, što će dovesti do veće proizvodnje energije, ali građanima još nije predstavljeno šta taj zahvat uključuje, te da li će doći do građevinskih zahvata u samoj rijeci?!

By ibro

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com