Oznaka: ⚜️Suljo Mirvić⚜️ ⚜️VIDIK⚜️ Komandant jedinice “Žuti Mravi” ili 4 bataljon.