Oznaka: ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ฏ๐ฅ๐ฃ๐š๐ง๐ฃ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐ซ๐š๐ฌ๐ฏ๐ฃ๐ž๐ญ๐ž ๐ง๐š ๐ฅ๐จ๐ค๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ž๐ญ๐ฎ ๐ฏ๐จ๐๐š๐ฉ๐š๐๐š ล ๐ญ๐ซ๐›๐šฤ๐ค๐ข ๐›๐ฎ๐ค” ๐Ÿ’ก๐ŸŽŠ

๐๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ฏ๐ฅ๐ฃ๐š๐ง๐ฃ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐ซ๐š๐ฌ๐ฏ๐ฃ๐ž๐ญ๐ž ๐ง๐š ๐ฅ๐จ๐ค๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ž๐ญ๐ฎ ๐ฏ๐จ๐๐š๐ฉ๐š๐๐š ล ๐ญ๐ซ๐›๐šฤ๐ค๐ข ๐›๐ฎ๐ค” ๐Ÿ’ก๐ŸŽŠ

“๐๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ฏ๐ฅ๐ฃ๐š๐ง๐ฃ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐ซ๐š๐ฌ๐ฏ๐ฃ๐ž๐ญ๐ž ๐ง๐š ๐ฅ๐จ๐ค๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ž๐ญ๐ฎ ๐ฏ๐จ๐๐š๐ฉ๐š๐๐š ล ๐ญ๐ซ๐›๐šฤ๐ค๐ข ๐›๐ฎ๐ค” ๐Ÿ’ก๐ŸŽŠJoลก jedna projektna ideja Nacionalnog parka “Una” danas je i realizirana. โœ”๏ธSvojim…