Oznaka: π”ππ’πŠπˆ π’πŒπ€π‘π€π†πƒπˆ ππ€π†π‘π€Δπ„ππˆ 𝐙𝐀 π„πŠπŽ πˆπ™π€π™πŽπ• – π™πšπ›πšπ―π§π’ 𝐩𝐚𝐫𝐀 β€žπ™πžπ€π¨ 𝐒 π©π¨π­π¨Δπ’Δ‡β€œ

π”ππ’πŠπˆ π’πŒπ€π‘π€π†πƒπˆ ππ€π†π‘π€Δπ„ππˆ 𝐙𝐀 π„πŠπŽ πˆπ™π€π™πŽπ• – π™πšπ›πšπ―π§π’ 𝐩𝐚𝐫𝐀 β€žπ™πžπ€π¨ 𝐒 π©π¨π­π¨Δπ’Δ‡β€œ

π”ππ’πŠπˆ π’πŒπ€π‘π€π†πƒπˆ ππ€π†π‘π€Δπ„ππˆ 𝐙𝐀 π„πŠπŽ πˆπ™π€π™πŽπ• – π™πšπ›πšπ―π§π’ 𝐩𝐚𝐫𝐀 β€žπ™πžπ€π¨ 𝐒 π©π¨π­π¨Δπ’Δ‡β€œ Posljednje dvije godine Unski smaragdi su u suradnji…