Oznaka: 26.godišnjica stradanja 13 boraca 5.korpusa Armije RBiH na Prijeboju