Oznaka: brigadnog generala Vojske Federacije BiH Mirsada Sedića.