Oznaka: Dakle – sve imamo da budemo prave GUSKE U MAGLI.