Oznaka: GP BIH NA STRANI NEUSTAVNOG DJELOVANJA: Galić – odani kadar Dragana Čovića – odobrio tim za osiguranje obilježavanja 9. januara!