Oznaka: Juru Delića doživotno supendovati – za bolje sutra bosanskohercegovačkog fudbala