Oznaka: Kada se planira nastavak izgradnje ceste od Bihaća prema Bosanskoj Krupi?