Oznaka: Koliko radnika u FBiH prima minimalnu platu i da li je ona najniža u Evropi