Oznaka: Novi prostor za radost u Bihaću: Igralište za djecu sa poteškoćama u kretanju