Oznaka: Obilježeno 29. godina od prve pobjede Armije R BiH –Bugar 92