Oznaka: Policija RS-a formirala poseban štab zbog sutrašnjeg skupa u Banjoj Luci