Oznaka: Radna grupa za izradu Strategije sporta 2021-2027 održala sastanak sa Sportskim savezima općina USK