Oznaka: sada ga imamo i spojit ćemo Krajinu sa Sarajevom