Oznaka: SDA:Dosta novih imena na listi za Kantonalnu skupštinu USK-a Jasmin Musić predvodi listu.