Oznaka: SIPA na Američkom univerziteta u BiH – oduzima dokumentaciju