Oznaka: “Situacija na Kosovu lako se može prenijeti na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru”