Oznaka: Vlasnik zemljiša postupio je odgovorno i u skladu sa zakonom te samostalno pristupio